Rīgas 28. vidusskola un Jaunrades skola saņem SIA “Kosters” atbalstu

Rīgas 28. vidusskola un Jaunrades skola saņem SIA “Kosters” atbalstu Ziemassvētki ir kluss labo darbu laiks, ko izbaudīja interešu izglītības iestādes “Jaunrades skola” un Rīgas 28. vidusskolas sadarbība. Jaunrades skolas direktors, vienlaikus Rīgas 28.vidusskolas skolotājs, Arnolds Ziemelis un Rīgas 28.vidusskolas direktors Guntars Jirgensons sadarbībā ar MASOC (Paldies Vilnim Rantiņam) bija BT1 izstādēs “Tech Indutry 2015” un “Kokapstrāde. Iekārtas.Tehnoloģijas. Instrumenti 2015”.

Izstādes arvien ir tikšanās ar senākiem paziņām, kā arī jaunas iepazīšanās un interesanti iespaidi. Izstādē sastapām PLM Group pārstāvjus, un īpašs prieks tikties ar mūsu ilglaicīgo partneri no Igaunijas PLM Group - SOLIDWORKS risinājumu pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma pārstāvi Dmitriju Alekandrovu, kuram atkal bija jaunumi un interesanti risinājumi, par ko stāstīt.

Arnoldam Ziemelim ir inovatīva pieeja izmantot apmācības procesā - ne tikai veicināt praktisku darbību, bet arī izmantot interneta un viedtālruņu iespējas mācību procesā. Meklējot idejas jaunieši izmanto ikdienā tik pierastos tālruņus, ar ko parasti spēlē spēlītes, un par atrasto, kam jāatbilst ne tikai tēmai, bet arī jauniešu prasmēm un aprīkojuma iespējām, var saņemt labu novērtējumu. Tā jaunieši piedalās mācību procesa organizācijā un gatavo sev tīkamas lietas. Nākotnē Jaunrades skolai ir doma par SOLIDWORKS apmācības atjaunošanu pamatskolā un ciešāku sadarbību ar PLM Group. 

Šoreiz no jaunākā īpaši interesants bija SIA “Kosters” stends ar dažādām spīlēm un saspiešanas instrumentiem, kā arī citu profesionāla aprīkojuma un instrumentu klāstu. SIA “Kosters” valdes priekšsēdētājs Juris  Juhņevičs iepazīstināja ar sava uzņēmuma darbību un preču klāstu. Savukārt Jaunrades skolas direktors gan ar savu skolu, gan ar Rīgas 28.vidusskolu, kur aktīvi notiek praktiska un uz rezultātu vērsta apmācība un RIPO AUTO attīstība. Sarunā Kosters pārstāvji uzzināja, ka īpaši svarīgas labas slīpēšanas iespējas, lai modeļus glīti un daudzveidīgi noformētu. Jurim Juhnevičam radās ideja par atbalstu ar dažādiem uzņēmumā esošiem kvalitatīviem slīpmateriāliem.

Iecere īstenota pirms Ziemassvētkiem –  22.decembrī, sastopoties Rīgas 28.vidusskolas kokapstrādes darbnīcā pie sarīkotās improvizētās izstādes. 

SIA “Kosters” valdes priekšsēdētājs Juris Juhņevičs atveda vērtīgu dāvinājumu – plašu kvalitatīvu slīpmateriālu klāstu, arī Šveices īpaši augstas kvalitātes materiālus. Nākošā gada dienas kokapstrādes darbnīcā tagad skaitīt pēc SIA “Kosters” kalendāra ar skaistiem Šveices skatiem. Arnolds Ziemelis pateicās par vērtīgo atbalstu un ar prieku uzsvēra, ka tik kvalitatīvi slīpēšanas materiāli viņa darbā ir pirmo reizi un arī priecājās par SIA “Kosters” valdes priekšsēdētāja atzinīgo darbu novērtējumu. Jurim Juhņevičam bija interesanti redzēt tik plašu darbu klāstu, kur gan bija redzama tikai daļa no padarītā, bet tas jau bija bagātīgi.

                

Prieks par SIA “Kosters” atbalstu un tās valdes priekšsēdētāja Jura Juhņeviča atzinību ir arī Rīgas 28. vidusskolas direktoram Guntaram Jirgensonam. Tagad nevajadzēs pirkt slīpmateriālus un būs iespējams no skolas budžeta iegādāties vēl citas praktiskai darbībai vajadzīgas lietas. Līdz šim Jaunrades skola un personīgi Arnold Ziemelis, lai nodrošinātu darbu kvalitāti, apmācībā izmantojuši ne tikai skolas, bet arī savu privāto aprīkojumu un instrumentus, ko tagad varēs nomainīt un papildināt.

Šo gadu gribas noslēgt ar  SIA “Kosters” lapā www.kosters.lv rakstītiem vārdiem, ko var teikt arī Jaunrades skola un Rīgas 28. vidusskola: “Mēs būsim priecīgi ar Jums sadarboties un esam pārliecināti, ka izvēle izmantot SIA Kosters pakalpojumus sevi attaisnos un būs abpusēji izdevīga!”. Novēlot ikvienam sirdsmiera un klusa prieka pilnus Ziemassvētkus, bagātu un labiem darbiem un veiksmīgas sadarbības pildītu Jauno 2016. gadu!"

 

Informāciju sagatavoja:
Jaunrades skola, Dzintra Ziemele

Atpakaļ